historie , akce klubu , členská základna

Stránky byly přesunuty na novou adresu
www.RKHA.cz


RKHA v AČR Plzeň


Setkání historických vozidel u Čínova

30.9.2013 Máme po závodech. Víkendové dny byly velmi hektické. Sobotní dopoledne se neslo v duchu malování retardérů, odpoledne pak mlíkování. Mezitím probíhaly seznamovací jízdy. Došlo k prvnímu incidentu, kdy jeden za závodníků testoval auto na otevřené silnici v obci Bolešiny. Byl jsem od místního občana telefonicky sprdnut, že jsem na otevřené silnici dle jeho doporučení svévolně neupravil provoz, že si nenechá přejet děti, a že nám naruší průběh závodu neoprávněným vjezdem civilní oktávie do silnice ve zvláštním užívání.

Během mlíkování nás málem přejel najíždějící řidič startovního čísla 53. Jinak bez incidentů.

Neděle pro nás začala v 7 ráno. Poslední rozdělení funkcí a instrukce pořadatelům, rozvezení pořadatelů na posty, postavení retardérů, příprava informačních cedulí, domlíkování exponovaných míst. Končíme se startem uzavíracího vozidla. V průběhu jízdy uzavíracího vozidla již nevpuštěno na trať jedno auto, které na poslední chvíli ještě chtělo dojet do Čínova. První starty dle harmonogramu. Startovní číslo 1 po 300 metrech a 1 zatáčce padá do pangejtu. Startovnímu číslu 5 při nájezdu do posledního kola vylétá ojnice z bloku, olejová stopa likvidována za pomoci sorbentu, zdržení 4 minuty. 1. jízda končí dle harmonogramu, silnice otevírána dle harmonogramu pro přejetí obyvatel Čínova.

2. uzavírka i druhá jízda startuje dle harmonogramu. Během této jízdy máme zabezpečovat svoz mléka ze školního statku Čínov. Mlíkař však na špici nepřijíždí a tak nepřerušujeme. (Později se dozvídám, že svoz mléka byl uskoutečněn v noci) Jízda probíhá hladce a bez přerušení. Startovní číslo 6 při nájezdu do 3. kola pangejtem, uráží zrcátko o patník, pokračuje bez zdržení. Otevíráme v půlhodinovém předstihu oproti plánu uzavírek.

V polední pauze převážíme retardéry a informační cedule.

3. uzavírka startuje dle harmonogramu. V prostoru cíle až do poslední chvíle parkuje audi jednoho z diváků. Auto je čtyřkolka s automatem, při odtažení hrozí poškození. Cíl kvůli němu o cca 10 metrů přesunut. Při startu prvního předjezdce majitel přichází a neochotně přeparkovává. Jeden z předjezdců padá do pangejtu, vyjíždí ABA na jeho vyproštění. Ve 13:48-13:53 máme tratí provést autobus Plánice - Klatovy. V předstihu zastavujeme, aby měl autobus voolnou trať, autobus však nepřijíždí. Později se dozvídáme, že řidič jel o vlastní vůli po objízdné trase. Zdržení 20 minut. Otevíráme 3 minuty před plánovanou otevírkou.

4. uzavírka i jízda dle harmonogramu. Bez zdržení. Otevíráme v 16:05.

 

24.9.2013 Oficiální stránky akce jsou již pravidelně aktualizovány a jsou na nich k dosažení všechny potřebné informace, není důvod je tuplovat na této stránce. Stránka tedy nadále bude sloužit pouze jako můj blog.

Máme po víkendu. Dny před ním byly velmi hektické. Bylo potřeba dolaďovat detaily bezpečnostního plánu, namísto toho jsem absolvoval další kolo po úřadech.
Vše začalo ve čtvrtek dopoledne, kdy mi volal vedoucí klatovské dopravní policie s tím, že dostal informaci, že budeme v Čínově závodit už v sobotu, přestože máme povolenou uzavírku jen na neděli. Vysvětlil jsem mu, že v sobotu budou probíhat pouze seznamovací jízdy s civilními vozidly za dodržení pravidel silničního provozu a že silnici máme uzavřenou a závody budeme konat až v neděli. Prý jak v sobotu, tak v neděli, se na nás přijede policie podívat. V sobotu bude kontrolovat pohyb soutěžních a civilních vozidel po okruhu a okolí, v neděli pak správnost a úplnost dopravního značení uzavírek a objízdných tras.

Odpoledne mi pak volal člověk z oboru dopravy města s rozšířenou působností Klatovy, který má na starosti uzavírky a zvláštní užívání komunikací s tím, že město Klatovy podalo v zákonné lhůtě 15 dnů od vydání rozhodnutí odvolání na své dřívější povolení. Bylo již ke konci pracovní doby, domluvili jsme si schůzku na páteční ráno.

Večer jsem strávil telefonováním na všechny strany a konzultacemi, jak postupovat.

V pátek ráno jsem dorazil na dopravní úřad. Na město přišla stížnost od čínovského zahrádkáře, že bude Čínov celou neděli uzavřený. Zároveň byla za starostou delegace z PAMK s tím, že budou na okruhu probíhat závody amatérů a že mají obavy o bezpečnost a o naštvání lidí v Čínově. Nastalo pátrání, kdo o tom co ví a kdo co povolil. Po nalezení všech potřebných papírů bylo proti rozhodnutí o uzavírce podáno odvolání. Odvolání se podává ke krajskému soudu a nemá odkladný účinek. To znamená, že vydání nového rozhodnutí by trvalo mezi 2 až 6ti týdny a do tohoto nového rozhodnutí platí rozhodnutí původní. Nemáme však zájem jednat proti vůli města, a ptorto jsme se dohodli na kompromisech.
Uvedené důvody odvolání byly zhoršení povrchu vozovky objezdu domu č.p.100 v Čínově a uzavření lidí v Čínově na celý den. Od objezd domu č.p.100 jsme upustili a na úřadě jsem ukázal časy skutečně plánovaných uzavírek, kdy nebude silnice uzavřená celý den, ale vždy jen cca 1:30 - 1:45 v kuse, kdy mezi jednotlivými uzavírkami bude vždy minimálně 15' pauza s možností najetí a vyjetí vozidel do/z okruhu. Tentýž plán jsem o hodinu později konzultoval s tajemníkem městského úřadu Klatovy, který za město odvolání podával. Tím pominuly uvedené důvody města pro podané odvolání a město odvolání stáhlo. Rozhodnutí tak v sobotu nabylo právní moci.

Další jednání bylo osobní jednání na policii, kde jsme si už jen ústně potvrdili, co jsme den předem probírali telefonicky. V sobotu nepopojede po otevřené silnici auto s rámem, najíždějící posádky budou kontrolovány na dodržování pravidel silničního provozu. V neděli pak bude kontrolováno dopravní značení a zabezpečení okruhu co do možnosti vniknutí civilního vozidla na trať a střetu s vozidlem závodním.

V sobotu proběhlo předání trati Vedoucímu RZ.

19.9.2013 O naší akci se dozvěděli na PAMK a samozřejmě se jim naše počínání nelíbí. Můžeme tedy počítat s důslednou kontrolou ze strany policie. Připomínám následující zásady:

Dále připomínám výňatek ze ZU ohledně startovních čísel. Startovní čísla musí být nalepena na bílém podkladu, který dostatečně přesahuje obrys startovního čísla. Rozměr dvoumístného startovního čísla je výška 27cm, šířka 23cm.

 

3.9.2013. Poslední razítko je na papíře, akci by nemělo z administrativního pohledu nic bránit.

27.8.2013. Zveřejněny ZU a přihláška